Hidroizolacija temelja, Novogradnja, Makarska

 • project slide
 • project slide
 • project slide
 • project slide
 • project slide

Hidroizolacija temelja je izvedena na slijedeći način:

Bentonitna hidroizolacijska membrana VOLTEX

Upotreba

 • Hidroizolacija i zaštita podzemnih dijelova konstrukcija izloženih djelovanju vode i u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70,0 m

Prednosti

 • Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uvjetima rada
 • Minimalna priprema podloge
 • Zaštitni beton nije potreban, betoniranje konstruktivnih elemenata se izvodi direktno na BENTONIT MEMBRANI
 • Robusnost sustava osigurava direktno polaganje armature na BENTONITNU MEMBRANU
 • Mogućnost ugradnje tijekom čitave godine
 • Jednostavna obrada kritičnih detalja
 • Neškodljiv za okoliš

 

 

Call Now Button