Granični prijelaz ARŽANO, GP ARŽANO HRV-BIH

  • project slide
  • project slide
  • project slide
  • project slide
  • project slide

Granični prijelaz ARŽANO, GP ARŽANO HRV-BIH

Hidroizolacija je izvedena na sljedeći način:

Izabran je sistem hidroizolacije ravnog krova tvrtke Bauder.

Parna brana: Armirana aluminijska folija

Termoizolacija: KNAUF INSULATION DDP-X debljine 20 cm

Završni sloj: BauderTHERMOFOL U 15 PVC membrana

Call Now Button