Polimercement

Polimercement

Kvalitetno rješenje hidroizolacije na balkonima, loggiama i terasama sprečava prelazak vlage u konstrukciju i neophodno je za sprečavanje mogućeg odvajanja završne keramičke ili kamene obloge od podloge. Pravilnom izvedbom i izborom materijala sprečavamo oštećenja završne obloge kao i prodor vode i vlage u samu konstrukciju, te osiguravamo njenu funkcionalnost i trajnost. Primjena polimercement-a tzv „bijele“ hidroizolacije na sloj u padu i neposredno ispod keramičkih pločica, za razliku od tradicionalne izvedbe klasične “crne hidroizolacije” između nosive armirano betonske ploče i estriha, pored ostalog sprečava i pojavu „iscvjetavanja“ na fugama i poroznim pločicama te poboljšava otpornost podloge na izmjenjujuće cikluse smrzavanja i otapanja.

U modernom svijetu prilikom gradnje objekta teži se brzini izvedbe, visokoj trajnosti i niskoj cijeni proizvoda. Hidroizolacija prema takvim zahtjevima mora biti jednostavna za ugradnju, otporna na vanjske utjecaje i konkurentna za tržištu.

Call Now Button