Bitumenska traka

Što je bitumenska traka?

Polimer-bitumenske membrane su bitumenske membrane s ojačanjem i slojem polimernog bitumena na obje strane. Postoje dvije različite vrste polimernog bitumena: elastomerni bitumen PYE i plastomerni bitumen PYP.

Elastomerne bitumenske membrane sastoje se od destilacije bitumena modificiranog s elastomerima kao što je SBS (stiren-butadin stiren).

Plastomerne bitumenske membrane sastoje se od destilacije bitumena modificiranog s plastomerima poput APP (ataktični polipropilen).

 

Što je višeslojni sustavi?

Kod klasičnih bitumenskih hidroizolacijskih sustava, dva sloja bitumenske membrane su postavljena na toplinsku izolaciju. Ta dva sloja su prvi sloj (ili podložna bitumenska traka) i završni sloj. Obje membrane su zavarene punoplošno jedna za drugu te za podlogu.

 

U slučaju betonske podloge, bitumenska traka parne brane se u pravilu zavare na premaz. To se može izvesti ili djelomičnim ili punoplošnim varenjem, ovisno o načinu učvršćenja ostalih slojeva sustava. Međutim, zaštita od izdizanja uzrokovanog vjetrom mora biti provjerljiva i osigurana.

Svaki sloj krovnog sustava mora biti osiguran od izdizanja uzrokovanog snagom vjetra

1 2 3 4
Call Now Button