Bitumenska traka

  • project slide
  • project slide
  • project slide
  • project slide
  • project slide

Bitumenska traka

temelji-Luka Ploče

Hidroizolacija je izvedena na slijedeći način:

Izabran je sistem hidroizolacije tvrtke Katran.

BituFix GV-4, fleksibilna polimer bitumenska traka za nadzemne i podzemne hidroizolacije. Polimer bitumenska traka se primjenjuje u jednoslojnom ili višeslojnom sustavu ispod gornjeg završnog izolacijskog sloja ili sloja mehaničke zaštite, s postojanošću na visoke i niske temperature. Primjenjuje se u nadzemnim sustavima i u podzemnim sustavima hidroizolacija protiv procjedne vode i vode pod pritiskom. Ugrađuje se zavarivanjem plinskim plamenicima (brener) , punoplošno ili samo po preklopima 10cm i uz preklope 20cm po grundiranoj površini. Prema zahtjevu, ugradnja može biti sa ili bez mehaničkog učvršćenja.

 

Call Now Button